در طول سال ها فعالیت سادات بتن غرب، این مجموعه افتخارات متعددی به دست آورده که تعدادی از آن ها را در ادامه قرار داده ایم :‌

  • اعطا چهره ماندگار صنعت کشور به سید نادر حجازی مدیرعامل سادات بتن غرب
  • انتخاب سادات بتن غرب به عنوان برند برتر توسط مرکز پژوهش و مدیریت ایران
  • انتخاب سادات بتن غرب به عنوان صنایع معدنی برتر سال 97 توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
image
image
image
image
image
image
image