مجموعه بتنی سادات بتن غرب دارای دو کارخانه پیشرفته تولید بتن آماده یکی در غرب تهران و دیگری در کرج می باشد. مناطق زیادی از غرب تهران و کرج ، تحت پوشش کارخانه های سادات بتن قرار دارند. در ادامه مناطق تحت پوشش کارخانه های سادات بتن را در نقشه گوگل مشاهده می فرمایید. این نقشه به صورت زنده می باشد و می توانید جزییات بیشتر را در نقشه نیز مشاهده کنید. همچنین لیست کامل مناطق تحت پوشش به صورت جدول در همین صفحه قرار گرفته است.

 

منطقه های تحت پوشش بتن ریزی سادات بتن :

نام منطقه کارخانه
منطقه 2 تهران  تهران 
منطقه 5 تهران   تهران  
منطقه 9 تهران   تهران  
منطقه 10 تهران   تهران  
منطقه 19 تهران   تهران  
منطقه 21 تهران   تهران  
منطقه 22 تهران    تهران   
شهرک دانش  تهران    
گرمدره  تهران    
کلاک  تهران    
تمام جاده مخصوص تهران-کرج  تهران    
بزرگراه فتح (جاده قدیم تهران-کرج)  تهران    
قلعه حسن خان  تهران، کرج 
کرج  کرج 
 شهریار کرج  
اندیشه  کرج  
فردیس  کرج  
 ملارد کرج