Rate this post

beton katkıları

Beton dünyasında, bazı malzemeler beton özelliklerini değiştirmek için katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Kullanıcı, beton özelliklerini amaçlandığı gibi iyileştirmek istiyorsa, beton katkıları kullanmalıdır. Katkı maddelerinin her biri, betonun belirli bir özelliğini değiştirmek için kullanılır. Bu nedenle, beton katkı türlerini belirlemek için bu makaleyi sonuna kadar okumak daha iyidir. 

Beton katkıları nelerdir?

Beton katkıları, taze betonun özelliklerini arttırmak için karıştırma sırasında eklenen özel malzemelerdir. Betonun farklı hava koşullarında davranışını iyileştirmek için beton karışımına çeşitli katkılar eklenir.

Katkılar, sertleşmiş betonun özelliklerini değiştirerek, inşaat maliyetini en aza indirir ve karıştırma, taşıma, kürleme ve betonlama operasyonlarındaki bazı acil durumların üstesinden gelme sırasında beton kalitesini artırır. 

Beton katkılarının kullanım amacı

 • Taze beton karışımının priz süresini artırmak veya azaltmak için
 • Beton karışımının verimini ve akışkanlığını iyileştirmek veya artırmak için
 • Betonun mukavemetini ve dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmak için
 • Hidrasyon ısısını azaltmak için
 • Betonlama sırasında beton ayrışmasını ve su sızıntısını azaltmak için
 • Betonun geçirgenliğini azaltmak için
 • İstenilen diğer özellikleri elde etmek için

Beton katkılarının avantajları

 • Betondaki katkı malzemeleri priz süresini hızlandırabilir.
 • Bazı katkı maddeleri, antibakteriyel madde görevi gören enzimler içerir.
 • Betona eklenen katkı malzemeleri, betonun ilk dayanımını azaltabilir ancak nihai dayanımını artıracaktır.
 • Katkı malzemeleri, hidratasyon ısısını düşürmeye yardımcı olur ve betonda termal çatlama olasılığını azaltır.
 • Beton üzerindeki buzun erimesi nedeniyle beton dayanımını artırın.
 • Betonun işlenebilirliğini geliştirin (kullanma, betonlama ve kürleme).
 • Katkı malzemeleri betonda ilk dayanımı oluşturur.

Beton katkı çeşitleri

1.Su azaltıcı katkılar

Su içeriğini artırmadan işlenebilirliği veya akışkanlığı artırmak için beton karışımlarına, harçlara veya şaplara su azaltıcı katkılar eklenir. Bu işlenebilirlik, su eklenerek modifiye edilen betonun önemli bir özelliğidir; ancak gereken miktardan daha fazla su eklenirse betonun mukavemeti ve dayanıklılığı etkilenecektir.

Bu malzemeler ayrıca betonun verimini ve mukavemetini artırmanın yanı sıra beton ve çelik arasındaki bağı da arttırır. Ayrıca çatlamayı, beton ayrışmasını, su sızmasını ve diğer sorunları önler.

Normal akışkanlaştırıcılar su talep değerini %10, orta seviye akışkanlaştırıcılar %15 ve süper akışkanlaştırıcılar %30 azaltır. Kalsiyumdan, sodyumdan ve amonyumdan lignosülfonatlar genellikle su azaltıcı katkı maddeleri olarak kullanılır. 

2.Set geciktirici katkı

Priz geciktirici katkılar, çimentonun hidratasyonun başlangıç hızını azaltan ve çimento hamurunun priz süresini artıran beton katkı çeşitleridir. Bu tip beton katkıları, alanın sıcaklık değişimlerine eğilimli olduğu ve betonun uzun mesafeler boyunca taşınması gereken durumlarda kullanılabilir.

Bazı koşullarda hızlı prizlenme yapıda süreksizliğe neden olabilir; yüzeyler arasındaki zayıf bağlanma, betonda istenmeyen boşluklara neden olur. Priz geciktirici katkılar bu tip sorunları gidermek için uygundur.

Geciktirici katkılar genellikle kalsiyum veya alçı sülfatlardır. Geciktirici olarak kullanılan diğer bazı katkı maddeleri, nişasta, selüloz ürünleri, normal şeker, asit tuzları ve diğer malzemelerdir.

3.Hızlı priz alan katkılar

Bu katkılar, taze beton karışımının priz alma süresini kısaltmak için kullanılır. Bu malzemeler kullanılarak betonun ilk sertleşme süreci hızlanır; dolayısıyla bunlara hızlandırıcılar da denir. Bu hızlandırıcılar aynı zamanda hidratasyon değerini yükselterek betonun ilk aşamalarda direncini arttırır.

Betonun hızlı sertleşmesi, düşük sıcaklıktaki bölgelerde inşaat için erken kalıp kaldırma, daha düşük kür süresi ve acil onarım çalışmaları gibi birçok durumda yararlıdır.

Bu beton katkılarında kullanılan tek hızlandırıcılar silis dumanı, kalsiyum klorür, ince taneli silis jeli ve diğer malzemelerdir. Kalsiyum klorür uygun maliyetlidir ve hızlı sertleşen katkılar yaygın olarak kullanılmaktadır.

4.Köpük yapıcı katkılar

Beton köpürtücü katkıların temel işlevi, donma, susuz kalma ve erime koşullarında betonun dayanıklılığını arttırmaktır. Bu malzemelerin beton karışımına eklenmesi, karışım boyunca milyonlarca hava kabarcığı oluşmasına neden olur ve beton özelliklerini iyileştirir.

Köpürtücü katkılar, karışımın işlenebilirliğini artırır, ayrışmayı ve betonun akmasını önler, betonun birim ağırlığını ve çekme dayanımını azaltır. Bu katkılar, sıcaklık ve diğer atmosferik etkilere karşı betonun kimyasal direncini artırır ve betondaki çimento veya kum veya su içeriğini azaltır.

Yaygın olarak kullanılan köpürme katkı maddeleri arasında Vinsol reçinesi, Darx , Tipol , Chicol ve diğer malzemeler bulunur. Bu katkı maddeleri aslında doğal ahşap reçinelerinden, alkali tuzlardan, hayvansal ve bitkisel katı yağlardan, sıvı yağlardan vb. yapılır.

5.Puzolanik katkılar

Puzolanlar, beton katkıları listesine dahil edilebilir. Bu katkılar, baraj, rezervuar gibi su tutan yapılara uygun yoğun beton karışımlarının hazırlanmasında kullanılır. Ayrıca bu malzemeler hidratasyon ısısını ve termal büzülmeyi de azaltacaktır.

Minimum içerikte en iyi puzolanik malzemeler en iyi sonucu verir ve alkali reaksiyonları, liç, sülfat saldırısı gibi birçok tehlikeyi önler veya etkilerini azaltır. Doğal olarak bulunan puzolanik malzemeler arasında kil, şeyl, volkanik tüfler bulunur ve suni olarak bulunan puzolanik malzemeler arasında uçucu kül, silis dumanı, yüksek fırın cürufu, pirinç kabuğu külü vb. bulunur.

6.Nem geçirmezlik katkıları

Nem önleyici veya su geçirimsiz katkılar, betonun su geçirimsiz bir yapı oluşturması ve beton yüzeyinde nem oluşumunun önlenmesi için kullanılır. Bu katkılar, su geçirmezlik özelliklerinin yanı sıra, betonun erken sertleşmesini hızlandırıcı olarak da işlev görürler.

Nem önleyici katkılar piyasada sıvı, toz, macun ve diğer formlarda mevcuttur. Bu katkıların ana bileşenleri alüminyum sülfat, çinko sülfat, alüminyum klorür, kalsiyum klorür vb. içerir.

7.Beton gazlaştırıcı katkıları

Beton gazlaştırıcı katkıları kullanıldığında, çimento hidratasyonundan kaynaklanan hidroksit reaksiyona girer ve betonda küçük hidrojen gazı kabarcıkları oluşturur.

Betonda kabarcık oluşum aralığı, katkı içeriği, çimentonun kimyasal bileşimi, sıcaklık vb. birçok faktöre bağlıdır. Kabarcıklar, betonun çökelme ve beton kanaması sorunlarını nötralize etmesine yardımcı olur. Hafif beton üretmek için beton gazlaştırıcı katkıları da kullanılır.

Betonun akmasına karşı koymak için, karışım için genellikle çimento ağırlığının %0,5 ila 2’si kadar az miktarda gazlaştırıcı beton karışımı kullanılır. Gaz oluşturan kimyasal katkılarda yaygın olarak alüminyum tozu, aktif karbon, hidrojen peroksit ve diğer malzemeler kullanılır.

8.Hava tutucu katkılar

Hava tutucu katkılar beton katkı çeşitleridir. Bu malzemeler, beton boşluklardaki fazla havayı gidermek için kullanılır. Hava kabarcıklarında kullanılan karışımlardan bazıları tribütil fosfat, silikonlar, suda çözünen alkoller vb.

9.Anti-alkali genleşme katkıları

Anti-alkali genleşme katkıları, agregalarda bulunan alkali çimentonun silika ile reaksiyonu ile oluşur. Bu katkı jel bir madde oluşturarak betonun hacimsel genleşmesine neden olur ve bu da alkali malzemelerin ayrışmasına neden olabilir.

Puzolanik katkıların kullanılması alkali malzemelerin reaksiyonunu engellemekte ve bazı durumlarda anti-alkali genleşme katkıları ile birlikte kullanılmaktadır. Bu katkı maddeleri, alkali reaksiyon riskini en aza indirmek için alüminyum ve lityum toz tuzları kullanılır.

10.Yıkama Önleyici Katkı

Betonda yıkanmayı önleyici katkılar, özellikle su altı beton yapıları için kullanılır. Bu malzeme ayrıca beton karışımını su basıncı altında yıkanmaktan korur ve beton kohezyonunu iyileştirir. Bu tip beton katkıları doğal veya sentetik kauçuk ve selüloz kıvamlaştırıcılardan hazırlanır.

11.Harç katkıları

Enjeksiyon gereksinimlerine göre, enjeksiyon özelliklerini iyileştirmek için karışımlara enjeksiyon katkıları eklenir. Bazen hızlı sertleşen grouta ihtiyaç vardır ve bazen de derin çatlaklara veya yarıklara doğru genişlemek için yavaş sertleşen grouta ihtiyaç vardır.

Bu katkılarda, hızlı priz alan grout yerleştirme sırasında kalsiyum klorür, trietanolamin gibi hızlandırıcılar ve diğer malzemeler kullanılır. Aynı şekilde musik asit ve jips gibi geciktiriciler de harç priz hızını düşürmek için kullanılır.

Bu nedenle, durumlarına ve yapılarına göre farklı katkılar harç katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Alüminyum tozu gibi gaz üreten katkı maddeleri, beton elemanlarda kullanılmak üzere derz dolgu malzemeleri ile karıştırılır.

12.Korozyon önleyici katkılar

Betonarme yapılarda çelik korozyonu genellikle meydana gelir ve bu yapılarda tuzlu su, endüstriyel dumanlar, klorürler ve diğerlerine maruz kaldığında korozyon sürecini önlemek veya azaltmak için korozyon önleyici katkıların kullanılması yoğunlaşır.

Genel olarak korozyon önleyiciler beton katkı çeşitleri arasında yer almaktadır. Betonarmede kullanılan korozyon önleyici katkılar olarak sodyum benzoat, sodyum nitrat, sodyum nitrit sayılabilir.

13.Beton yapıştırıcı katkıları

Beton yapıştırıcı katkıları, eski ve yeni beton yüzeyler arasında güçlü bir bağ oluşturmak için kullanılır. Genel olarak, taze betonun sertleşmiş bir beton yüzey üzerine dökülmesi durumunda, eski yüzey ile zayıf bağlar nedeniyle taze beton yüzeyinin kırılma olasılığı vardır.

Güçlü bir bağ oluşturmak için, taze beton dökülmeden önce uygulanacak çimento şerbeti veya harcına beton yapıştırıcı katkıları eklenir. Bu tür katkılar kaldırım kaplamalarında, onarım işlerinde vb.

14.Antifungal ve bakteriyel katkılar

Sertleşmiş beton yapılarda bakteri, mikrop ve mantar üremesini önlemek için mantar öldürücü, mikrop öldürücü ve böcek öldürücü özelliklere sahip katkıların kullanılması tavsiye edilir. Bu özellikler polihalojenli fenoller, bakır bileşikleri ve dieldrin emülsiyonları gibi katkı maddeleri eklenerek oluşturulabilir.

15.Renk karışımları

Renk katkıları, hazır betona renk veren pigmentlerdir. Renk vermek için kullanılan katkılar betonun dayanımını etkilememelidir. Genel renkli katkı maddeleri çimentoya eklenir, daha sonra renkli beton yapımında kullanılabilen renkli çimento elde edilir.

Nihai sonuç:

Katkılar, taze betonun özelliklerini arttırmak amacıyla betonun karıştırılması sırasında eklenen maddelerdir. Bu katkılar agrega, su ve çimento dışında olup, betonun soğuğa, sülfatlara vb. karşı direncini arttırır. Ayrıca her türlü beton katkıları betonun sertleşmesinde, veriminde, dayanımında ve birçok özelliğinde etkilidir.