• image

توضیحات پروژه

بتن ریزی بخش مهمی از پروژه ایران مال که از آن به عنوان بزرگترین پروژه ایرانی نیز یاد می شود،توسط سادات بتن غرب انجام شده است. لازم به ذکر است در این پروژه رکورد بتن ریزی گینس نیز شکسته شده است.

 

  • مشتری: ایران مال