هوای گرم دشمن بتن است هوای گرم موجب بروز مشکلات گوناگون در مراحل تولید، انتقال، مصرف و عمل‌آوری بتن می‌شود و بر روی خواص بتن اثر منفی می‌گذارد. عوامل محیطی مختلف ازجمله دمای بالای هوا، رطوبت پایین و وزش باد کیفیت بتن تازه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به...