اثر استفاده از مواد پلیمری در بتن در صنعت ساختمان چیست؟ بتن یکی از رایچ‌ترین مصالح ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی است. بتن‌ها با وجود کاربردهای بی‌شمار، معایبی هم دارند که از جمله آن‌ها می‌توانیم به ناپیوستگی‌های سطحی و ایجاد حفره‌های متعدد ساختاری بعد از خروج آب و خشک شدن...