بتن پیش تنیده چیست؟ بتن تنش فشاری زیادی را تحمل می‌کند اما مقاومت کششی بسیار کمی دارد. به دلیل استحکام کششی پایین، بتن در صورت اعمال حداکثر بارگذاری در ناحیه کششی دچار ترک می‌شود. برای حل این مشکل از آرماتور در ناحیه کششی استفاده می‌شود؛ اما با پیشرفت روزافزون...