بتن هوادار اتوکلاو شده یا بتن سبک گازی بتن هوادار اتوکلاو شده (بتن سبک گازی) به اختصار A.A.C نامیده می‌شود. این محصول نوع مخصوصی از بتن سبک و متخلخل است که از موادی با پایه سیمان، آهک و سیلیس تولید می‌شود. این نوع از بتن شامل دو فرآیند ایجاد...