بتن تقویت شده با گرافن مقاومت فشاری و خمشی بالایی دارد بتن تقویت شده با گرافن یکی از انواع جدید بتن است که به دلیل ترکیب شدن با گرافن، در برابر نفوذ آب مقاومت بسیار عالی از خود نشان می‌دهد و در عین حال مقاومت فشاری و استحکام خمشی...