بتن ریزی روی سطح شیبدار؛ فرآیندی سخت و نیازمند مهارت بالا بتن‌ریزی از آن فعالیت‎هایی است که نیازمند تجربه و مهارت بسیار زیادی است. اما زمانی که صحبت از بتن ریزی روی سطح شیبدار در میان باشد، این فرآیند بسیار دشوارتر نیز می‏شود. بتن‎ریزی بر روی سطوحی که شیبدار...