بتن مکیده چیست؟ آبی که پس از بتن ریزی در عضو سازه با فشار خلاء خارج می‌شود، بتن مکیده نام دارد. بتن مکیده مقاومت و دوام بالاتری نسبت به بتن معمولی دارد. در فرآیند اختلاط بتن، آب بیشتری برای کارایی بیشتر بتن اضافه می‌شود. بنابراین در این بتن آب...