تاثیر آب بر کیفیت بتن همه می‌دانند که فرمول ساخت بتن شامل 1 قسمت سیمان، 2 قسمت ماسه، 4 قسمت سنگدانه و آب است. اما آیا کیفیت آب مهم است؟ علاوه بر کیفیت آب، باید به مقدار آب نیز فکر کنید. رطوبت، دما، نور مستقیم خورشید و نسبت مخلوط...