تاور کرین چیست؟ تاور کرین یک جزء حیاتی در احداث ساختمان‌های بلند، سازه‌های عظیم و پروژه‌های پیچیده است. این وسیله برای کنترل و هدایت تجهیزات سنگین در ارتفاعات ساخته شده است. تاور کرین‌ ها باید با دقت طراحی شوند تا هم در کارکرد بتوانند بهترین عملکرد خود را نشان...