تراک میکسر چیست؟ ساختمان‌ها بدون تراک میکسر چه باید می‌کردند؟ درحقیقت، تراک میکسر نمادی از صنعت نوین ساخت و ساز است که می‌تواند حجم زیادی از بتن آماده را به محل پروژه حمل کند. این ماشین‌های بزرگ با گذشت زمان تغییرات زیادی را به خود دید‌ه‌اند و توانسته‌اند بر...