پیش بینی های جدید در صنعت ساختمان در سال 2022 اگر سال 2021 چیزی به ما آموخته باشد، این بوده که آینده غیرقابل پیش بینی است (به ویژه در مورد همه گیری کووید-19) و در حالی که ما هرگز نمی‌توانیم مطمئن باشیم که آینده چه خواهد بود اما این...