راهکارهای مفید و مهم برای جلوگیری از خزش بتن چیست؟ در صنعت ساخت‌وساز، خزش بتن یکی از مسائل مهم و پیچیده است که بر پروژه‌های عمرانی و عملکرد سازه‌ها تاثیر می‌گذارد. خزش به عنوان یک پدیده زمانی توصیف می‌شود که بتن تحت بارگذاری طولانی مدت تغییر شکل دهد و...