دلایل استفاده از بتن بتن یکی از متداول‌ترین مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز است. متخصصان قبل از تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین مصالح ساختمانی مورد نحوه استفاده، استحکام، هزینه، پایداری، عملی بودن و سایر ویژگی‌های مهم را در نظر می‌گیرند و بتن همیشه یکی از گزینه‌های...