چرا شاتکریت مخلوط مرطوب نسبت به شاتکریت خشک برتری دارد؟ بتن شاتکریت ترکیبی از سنگدانه و سیمان پرتلند است که به صورت پاششی در پروژه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اجرای بتن شاتکریت، ابتدا سنگدانه و سیمان پرتلند به وسیله هوای فشرده به داخل نازل منتقل شده و...