سد چیست؟ سد (Dam) سازه‌ای است که برای حفظ آب بر روی رودخانه‌ها و نهرها ساخته می‌شود. به طور مستقیم، سد به منظور تامین آب کافی برای مصارف صنعتی و آبیاری احداث می‌شود. سدهای مدرن به معنای وسیع در دو نوع از جمله سدهای بتنی و خاکریزی تقسیم می‌شوند....