شرینکیج بتن چیست؟ شرینکیج بتن در شرایط عادی اجتناب ناپذیر است، مگر اینکه از نوع خاصی از سیمان برای ساخت بتن استفاده کنیم؛ اما در ساخت و سازهای امروزی، ما نمی‌توانیم از بتن غیر شرینکیج به دلیل تولید مقادیر کم و گران بودن نوع خاصی از سیمان استفاده کنیم....