علل ترک در سنین اولیه بتن چیست؟ ترک خوردگی در سنین اولیه در طول هفت روز اول پس از ریختن بتن مشاهده می‌شود. با این حال، چنین ترک‌هایی ممکن است بیش از یک هفته طول بکشد تا در دال‌های بتن مسلح قابل مشاهده باشند. بنابراین، ترک‌هایی که ظرف 60...