زمان عمل آوری بتن

زمان عمل آوری بتن

زمان عمل آوری بتن هنگامی که بتن تازه در محل ریخته می‌شود، ممکن است بدون انجام عمل آوری، بتن به راحتی خراب ‌شود. اگر بتن را به درستی عمل آوری کنیم، استحکام خود را حفظ خواهد کرد. در هفته اول یا بیشتر پس از بتن ریزی، باید دما و...

بیشتر بخوانید
عمل آوری بتن

عمل آوری بتن

عمل آوری بتن اگر عمل آوری بتن یا کیورینگ به درستی انجام شود، محصول نهایی قوی و قابل اعتماد خواهد بود و اگر از انجام این کار غفلت شود، بتن ضعیف می‌شود. بی‌درنگ بعد از بتن ریزی باید درجه حرارت و رطوبت مناسب را برای عمل آوری حفظ کند....

بیشتر بخوانید