11 روند جدید در فناوری بتن ساخت و ساز یکی از صنایع است که وارد قطار تحول فناوری شده است. تولید کنندگان بتن آماده در تلاش برای افزایش کارایی به فناوری‌های جدید متوسل شده‌اند. روندهای جدیدی در فناوری بتن وجود دارند که بسیاری هنوز در مورد آنها نمی‌دانند. پیمانکاران...