بتن خودتراکم؛ مصالحی مدرن با مزایای فراوان بتن همواره یکی از مهم‌ترین مصالح ساختمانی در طول تاریخ بوده است. طی سال‌های اخیر در تولید و عمل‌آوری این مصالح پیشرفت‌های زیادی انجام شده که نتایج بی‌نظیری داشته است. بتن خودتراکم یا بتن SCC یکی از انواع مدرن بتن می‌باشد که...