همه چیز درباره بتن خود ترمیم شونده بتن زیرساخت‌های جهانی را به کلی متحول کرده است. در واقع، حدود نیمی از هر چیزی که در جهان ساخته می‌شود با بتن است. از آنجایی که جامعه مدرن به تولید و استفاده از بتن وابسته است، دانشمندان در تلاش هستند تا...